ตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอไอเอ นายวิระศักดิ์ นาเลื่อน
เลขที่ใบอนุญาต 5201097241 เลขที่ผู้แนะนำการลงทุน 065992

หน้าหลัก ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันกันอุบัติเหตุ แผนมรดก ติดต่อตัวแทน

แผนประกันสุขภาพเด็ก ล่าสุดปี 2566

หน้าหลัก / แผนประกัน / แผนประกันสุขภาพเด็ก

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อลูกน้อยต้องนอนโรงพยาบาล
ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็กที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ
ประกันสุขภาพเด็กแบบเงินออม Unit Link


เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม
เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา (เบี้ยไม่ขึ้นลงตามอายุ)
การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา (ไม่มีการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด)
ลดหย่อนภาษีเงินได้ (สำหรับผู้เอาประกันที่เสียภาษี)

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพเด็ก Unit-linked