ตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอไอเอ นายวิระศักดิ์ นาเลื่อน
เลขที่ใบอนุญาต 5201097241 เลขที่ผู้แนะนำการลงทุน 065992

หน้าหลัก ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันกันอุบัติเหตุ แผนมรดก ติดต่อตัวแทน

แผนประกันสุขภาพผู้ใหญ่ อายุ 21 - 85 ปี

หน้าหลัก / แผนประกัน / แผนประกันสุขภาพผู้ใหญ่

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่ายจาก AIA ดูแลตั้งแต่บาทแรก
ทั้งโควิด-19 โรคร้ายแรง โรคทั่วไป ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ