ตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอไอเอ: นายวิระศักดิ์ นาเลื่อน
เลขที่ใบอนุญาต #5201097241 โทร.096-393-2855

หน้าหลัก แผนประกัน ติดต่อตัวแทน

ให้ปรึกษาวางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ
ประกันควบการลงทุน Unit Linked. สามารถซื้อประกันออนไลน์ได้แล้ววันนี้

คุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่คุณรักและห่วงใย
เพื่อช่วยวางแผนอนาคตทางการเงินอันมั่นคง พร้อมกับช่วยคุ้มครองชีวิตคุณ
หมดกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เอไอเอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
แบ่งเบาภาระฉุกเฉินที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวจากความเสียหายจากอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ
ปกป้องความสุขของครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง อย่าให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคนทั้งบ้าน
ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตอบโจทย์ได้ทุกช่วงชีวิต
ทางเลือกที่ดีกว่าในการวางแผนส่งต่อมรดกเพื่อคนที่คุณรัก
บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ พร้อมการันตีเงินคืนบำนาญ ช่วยคลายกังวลกับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ


นายวิระศักดิ์ นาเลื่อน (ระ)
โทร. 096-393-2855

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต :
5201097241

เลขที่ทะเบียนผู้แนะนำการลงทุน :
065992


สวัสดีครับ 🙏 ผมวิระศักดิ์ (นายระ insure ดอทคอม) เป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA มืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผมทำอาชีพที่ปรึกษาด้านการวางแผนประกันเป็นหลัก สำหรับท่านที่ต้องการวางแผนประกันชีวิต วางแผนมรดกให้ครอบครัว วางแผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล วางแผนออมเงินในกรมธรรม์ประกันควบการลงทุน UNIT LINKED รวมถึงคุ้มครองโรคร้ายแรงต่างๆอีกด้วย ผมจะอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจก่อน และ แนะนำแผนประกันที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน สามารถ ซื้อประกันออนไลน์กับ 9rainsure ได้แล้ววันนี้ สะดวก ปลอดภัย ถูกต้องตามข้อกำหนดของ คปภ. เบี้ยประกันที่ลูกค้าได้ชำระเข้าบริษัททุกบาทจะต้องเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุดครับ รวมทั้งให้คำปรึกษาและบริการเคลมสินไหมครับ

บริการที่ผมมี
– การวางแผนประกันสุขภาพ
– วางแผนคุ้มครองค่าความสามารถ
– วางแผนกองทุนการศึกษาลูก
– การวางแผนลดหย่อนภาษี
– การวางแผนเกษียณ
– วางแผนคุ้มครองภาระหนี้สิ้น
– วางแผนการส่งต่อด้วยประกันชีวิต

เพื่อการเงินที่มั่นคงของครอบครัวลูกค้าเราพร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ผ่านตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ ที่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้อง จาก

@สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
@สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ต.ล.)